Εμβολιασμός με Pfizer Παιδιατρικό απο Ιδιώτες Ιατρούς, Πληροφορίες για Ιατρούς