Κατάλογος των κωδικών ICD-10 για αλλαγή της 2ης δόσης του εμβολίου AstraZeneca

Ενημερώθηκε: 
17/06/2021 - 14:59

I74

Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση

I74.0

Εμβολή και θρόμβωση της κοιλιακής αορτής

I74.1

Εμβολή και θρόμβωση άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων της αορτής

I74.2

Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των άνω άκρων

I74.3

Εμβολή και θρόμβωση αρτηριών των κάτω άκρων

I74.4

Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένων αρτηριών των άκρων, μη καθορισμένη

I74.5

Εμβολή και θρόμβωση λαγόνιας αρτηρίας

I74.8

Εμβολή και θρόμβωση άλλων αρτηριών

I74.9

Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης αρτηρίας

I80

Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα

I80.0

Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των επιφανειακών αγγείων των κάτω άκρων

I80.1

Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα της μηριαίας φλέβας

I80.2

Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει αγγείων των κάτω άκρων

I80.3

Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων μη καθορισμένη

I80.8

Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εντοπίσεων

I80.9

Φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα μη καθορισμένης εντόπισης

I81

Θρόμβωση πυλαίας φλέβας

I82

Άλλη φλεβική εμβολή και θρόμβωση

I82.0

Σύνδρομο Budd-Chiari

I82.1

Μεταναστευτική θρομβοφλεβίτιδα

I82.2

Εμβολή και θρόμβωση της κοίλης φλέβας

I82.3

Εμβολή και θρόμβωση της νεφρικής φλέβας

I82.8

Εμβολή και θρόμβωση άλλων καθορισμένων φλεβών

I82.9

Εμβολή και θρόμβωση μη καθορισμένης φλέβας

I26

Πνευμονική εμβολή

I26.0

Πνευμονική εμβολή με αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδιά

I26.9

Πνευμονική εμβολή χωρίς αναφορά σε οξεία πνευμονική καρδιά