Οδηγίες για τον προγραμματισμό εμβολιασμού πολιτών με 1η δόση στο εξωτερικό

Σχετικά με τους πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση στο εξωτερικό και θα πρέπει να κάνουν την επαναληπτική τους δόση στην χώρα μας.

  • Από 17/06/2021, θα πρέπει να επισκεφθούν ένα ΚΕΠ, προσκομίζοντας τα έγγραφα του πρώτου τους εμβολιασμού που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό.
  • Έπειτα από τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των στοιχείων, θα γίνει και η καταχώρηση του εμβολιασμού της πρώτης τους δόσης στο σύστημα των ραντεβού μας.
  • Στην συνέχεια ο πολίτης θα μπορεί να κλείσει ραντεβού δεύτερης δόσης μέσω των γνωστών διαδικασιών