Απαιτούμενες ενέργειες πολιτών σε σχέση με τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 4 του άρθρου 24 τον ν. 4865/2021

Ενημερώθηκε: 
01/03/2022 - 21:47

Παρακάτω παρατίθενται οι ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε ανά περίπτωση:

 

 1. Η ηλικία μου είναι κάτω του προβλεπόμενου ορίου
  Εφόσον έχετε πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης μετά την 31/12/1961, παρακαλούμε μεταβείτε στο Δήμο ή σε ΚΕΠ προκειμένου να γίνει η αντίστοιχη αλλαγή στα Στοιχεία Δημοτολογίου.
   

 2. Έχω εμβολιαστεί στο Εξωτερικό
  Παρακαλούμε μεταβείτε σε ΚΕΠ ή μέσω των anagnorisi.gov.gr ή MyKepLive προκειμένου να καταχωρήσετε τον εμβολιασμό σας. Τυχόν αντιλογισμός προστίμου θα γίνει τον επόμενο μήνα υπολογισμού προστίμων.
   

 3. Έχω νοσήσει κατά την παραμονή μου στο εξωτερικό
  Παρακαλούμε μεταβείτε σε ΚΕΠ μαζί με το Πιστοποιητικό Νόσησης που έχετε από την χώρα του εξωτερικού, προκειμένου να γίνει η καταχώρηση της νόσησής σας.
   

 4. Εξαιρούμαι του εμβολιασμού για λόγους υγείας
  Εφόσον εγκριθεί το αίτημά σας, θα γίνει αντιλογισμός του προστίμου σε επόμενο μήνα καταλογισμών.
   

 5. Είμαι δικαιούχος εμβολιασμού κατ'οίκον
  Aπό το πρόστιμο εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν κάνει αίτηση για κατ' οίκον εμβολιασμό πριν τις 16/01/2022.
   

 6. Είμαι υπάλληλος του Υπ.Εξωτερικών ή του Υπ.Άμυνας και βρίσκομαι κατ' εντολήν στο εξωτερικό
  Υποβάλλετε το αίτημά σας ζητώντας από την υπηρεσία σας να ενημερώσει κατάλληλα την ΓΓΠΣΔΔ.
   

 7. Υπάγομαι στις εξαιρέσεις κατ’εφαρμογή του άρθρου 206 του ν.4820/2021
  Υποβάλλετε το αίτημά σας ζητώντας από την υπηρεσία σας να ενημερώσει κατάλληλα την ΓΓΠΣΔΔ.
   

 8. Χρησιμοποιώ διαφορετικό ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΠΑ
  Εφόσον έχετε εμβολιαστεί ή νοσήσει ή εξαιρείστε από τον εμβολιασμό χρησιμοποιώντας άλλο ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΠΑ από αυτόν που φαίνεται στα στοιχεία σας, παρακαλούμε μεταβείτε σε ΚΕΠ ή myKEPLive προκειμένου να γίνει η διόρθωση των δεδομένων και να απενεργοποιηθεί τυχόν πλεονάζων ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΠΑ
   

 9. Είμαι Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού
  Παρακαλούμε εισάγετε το αίτημά σας μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.
   

 10. Ο Πολίτης χρήζει δικαστικής συμπαράστασης
  Παρακαλούμε εισάγετε το αίτημά σας μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.
   

Τυχόν αντιλογισμός προστίμου θα γίνει αυτοματοποιημένα τον επόμενο μήνα υπολογισμού προστίμων.